+3222568574

goodbeerspa@gmail.com

Friday, Saturday&Sunday: 12:30 - 21:00 Monday, Tuesday, Thursday: 17:00-21:00

RESERVERINGEN:

Reservaties zijn enkel mogelijk via de website ‘Goodbeerspa.com’. Enkel volledig betaalde reservaties zijn geldig. De Good Beer Spa behoudt het recht om een boeking te annuleren en een persoon de toegang tot de spa te ontzeggen.

Elke annulering in de 72 uur voorafgaand aan de boeking leidt tot verlies van het volledige bedrag.
Bij annulering wordt geen rekening gehouden met medische verklaringen en andere uitzonderlijke omstandigheden.
Bij vertraging van een vaste afspraak wordt de volledige prijs in rekening gebracht, maar wordt alleen de resterende tijd gebruikt.
Het totale bedrag is verschuldigd, zelfs als het aantal personen lager is dan de oorspronkelijke reservering.
Met meer dan 72 uur tot de sessie kan de boeking terugbetaald worden of herboekt worden binnen de 12 maanden, en dit kosteloos.
Alle afspraken die binnen de 72 uur van het evenement geboekt zijn, worden niet uitgesteld of terugbetaald in geval van annulering.

Cadeaubonnen worden niet terugbetaald.


REGLEMENT:

Om optimaal te genieten van de spa, raden we onze klanten aan om minimaal 15 minuten van tevoren aan te komen.
Indien U een andere alcoholische drank dan bier wenst, kunt U deze zelf meebrengen.
We vragen onze klanten om te douchen voordat ze gebruik maken van de faciliteiten.
Om gezondheids- en veiligheidsredenen is het dragen van pantoffels verplicht. U kunt deze zelf meebrengen of aankopen aan de balie voor 5 euro.
Cadeaubonnen: de cadeaubonnen zijn geldig tot de datum aangegeven op de geschenkbon.
Ze zijn niet verlengbaar. Om een ​​beschikbaarheid binnen de deadlines van uw voucher te garanderen, moet u minimaal 2 weken voor de vervaldatum reserveren. Anders zijn wij niet verantwoordelijk indien uw voucher verloopt.

Elk misbruik van de faciliteiten of elke gebeurtenis die buitengewone schoonmaakdiensten veroorzaakt, wordt beboet met een boete van 100 €.


De directie behoudt zich het recht op toegang. Een beschonken persoon kan geweigerd worden indien deze meer dan 1 promille in het bloed heeft.

Bij twijfel is een elektronische alcoholtester doorslaggevend. Iedereen met een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,5 ‰ kan de toegang worden geweigerd. Dit wordt beschouwd als een late annulering en zal resulteren in het verlies van de volledige aanbetaling.

Alle mogelijke geschillen zullen worden behandeld door de rechtbanken van Brussel naar Belgisch recht.